Hur kommer Visit Lund-samarbetet se ut i framtiden?

Sedan 2014 har vi alla mötts och jobbat tillsammans i det vi då kallade Samverkan 2.0 och idag, Visit Lund. Det är dags för samarbetet att ta en ny kurs, men vilken? I februari kommer representanter från både kommun och näringsliv att ses ihop med konsulten Bobby Forshell. Tillsammans kommer vi i en scenarioplanering skissa på alternativa samarbetsformer för Visit Lund.
Bobby Forshell används idag bland annat av kollegorna på Future by Lund som rekommenderar hans arbetssätt.

 

 

2 comments

  • Hello, guest