~ Tack 2018 ~

Vet ni! Nu avrundar vi det fjärde året tillsammans i nätverket och varje år har haft sina fokuspunkter. 2019 står samarbetet inför ett par förändringar, men det håller vi faktiskt lite på, i alla fall fram till nätverksträffen den 15 januari. Först tackar vi av året som gått och påminner oss om några av resultaten och framgångarna under 2018.   

 • 2018 genomfördes en lyckad marknadsföringsinsats för en av de två filmer som jobbades fram under 2017. Slutresultatet blev höga visningssiffror och stort engagemang i sociala medier –  200 000 visningar på Youtube och 300 000 visningar på Facebook bland annat.
 • Genom samarbetet med Tourism in Skåne/Visit Sweden syns och marknadsförs Lund på en mängd olika sätt. För 2018 syntes Lund på den danska marknaden bland annat genom en taktisk, trafikstyrd annonsering mot Visit Swedens Lund-sidor, detta gav ett dubblat resultat mot vad Visit Lund satte in – 100 000 gav över 200 000 i marknadsföringsvärde.
  Även journalister från stora mediekanaler såsom The Times (UK), Condé Nast Traveller (UK) och Belgiens största reseblogg grande.be har besökt Lund.
 • Arbetsgruppen för kongress och möten har genomfört 7 visningsresor där Lunds utbud av möteslokaler har visats upp. Dessutom är antalet deltagare på visningsresor nästan fördubblat sedan i fjor, till 150 st!
 • Antalet personer som bokar konferenser efter visningsresorna har börjat mätas. Efter vårens visningar har drygt 30% (ca 45 st) av deltagarna blivit inspirerade till att boka något av det som de sett.
 • Med hjälp av en projektresurs är mötesägare och mötesbokare på Lunds universitet samt Skånes universitetssjukhus bearbetade och 29 nya förfrågningar om konferenser i Lund är identifierade.
 • Inom samarbetet i BI-Syd har en netnografisk studie genomförts. Studien visar hur besökare uppfattar och beskriver södra Sverige, i bloggar, i sökmotorn Google, på TripAdvisor och i sociala medier. Genom studien kan man bl a se att arkitektur är ett starkt representerat tema och att Saluhallen i Lund gärna omnämns under mat- och dryckestemat.
 • Under våren togs konceptet och guiden Lund 48 h fram, detta för att locka till längre vistelse i Lund. Under sommaren gjordes en marknadsföringskampanj på Facebook och Instagram. Guiden tipsar om 48 h i Lund och anpassas för årets olika årstider, publicerad på visitlund.se. Konceptet fortsätter under 2019.
 • Guidade turer för partners och besöksnäring i Lund har anordnats, detta med målet att lära känna vårt Lund ännu mer för att fördjupa servicen till besökare och kunder.
 • Att finnas på Google my Business har aldrig varit viktigare! I november genomfördes utbildning för Visit Lund-partners hur man bäst syns här och utvärderingen av kursen var god.
 • En evenemangs- och mötesstrategi för att underlätta prioritering bland evenemang och möten som äger rum i Lund har under året tagits fram. Näringen, föreningarna samt allmänheten i Lund har under hösten getts möjlighet att tycka till om förslaget. Beslut kring fortsättningen förväntas tas i kommunfullmäktige i mars 2019.
 • Lund CVB med samarbetspartners har stått som värd för en rad arrangemang under 2018, i urval;
  > nätverksträff i Lund med tema Event och Volontärer > informationslunch om Värdskap för möten för mötesbokare på SLU > nätverksträff med temat: Hur kan forskning nyttja möten som verktyg för att stärka våra lärosäten internationellt – och hur samverkar vi?
 • På årets arrangemang för mötesambassadörer i Lund deltog 64 personer som brinner för möten i Lund, temat var hållbarhet och i år lyftes bl a de mötesarrangörer som haft möten med fokus miljö och hållbarhet.  Vid planeringen av eventet användes verktyget Hållbart evenemang för eventarrangörer som vill bidra till en hållbar utveckling. https://hallbartevenemang.se/
 • De preliminära gästnattssiffrorna för Lund visar en positiv utveckling för 2018! De svenska gästnätterna ökar lite mer än de utländska men Lund har fortfarande de högsta andelarna utländska gästnätter i Skåne. Tyskland är den marknad som ökar mest under året och är den största marknaden följt av Danmark och Storbritannien. Tillväxttakten i Lunds kommun ökar i mycket högre takt än Sverige totalt. De månader som har gått bra under 2018 är bland annat januari, mars och juli.
 • Återigen kan vi konstatera att Visit Lund på Instagram nära fördubblat sin följarskara sedan årsskiftet och det märks att engagemanget växer. Kontot och innehållet ska nu också varieras framöver, bland annat med hjälp av lundabor som få dela med sig av sin kommun via kontot. Finns det tips därute på någon som skulle passa in här, dela gärna med dig! Maila oss här!

Tack för 2018 – vi ses på det nya året!

There are no comments yet

 • Hello, guest